تماس با ما:

پشتیبانی ربات:

Telegram ID: @support
Email:support@example.com

بنیانگذار ربات:

Telegram ID: @manager
Email: manager@example.com

 لطفا برای امور پشتیبانی یا طرح سوالات خود، با این آیدی تماس نگیرید.

این آیدی صرفا برای دریافت پیشنهادات شماست.